Saturday , November 16 2019

Hiểu Rõ Hơn Về Lương Đi Xuất Khẩu Lao Động Singapore

Đi Lao Động Nước Ngoài Singapore Mức Lương Bao Nhiêu

thị trường Singapore vẫn dẫn đầu trong công vụ ghi nhận với số lượng lớn lao động VN. Năm 2014, tổng mức phí đi xuất khẩu lao động Singapore theo quy định đã được Bộ LĐ-TB&XH giảm từ 4.500 Đô La Mỹ năm 2013 xuống 4.000 Đô La và sẽ đánh giá điều chỉnh mức chi phí đi Singapore giảm dần theo hàng năm để tạo điều cần phải có cho người lao động. tuyển lao động đi singapore

Khi gặp nhau họ thường xuyên cúi đầu chào nắm tay. luôn nói lời “cám ơn” khi được kẻ khác chỉ dẫn hoặc giúp đỡ và nói lời “xin lỗi” khi có sơ suất hay phiền hà người khác. Trong giao tiếp, người Sing thường xuyên thường nói to, ít để bụng hoặc chấp nhặt lẫn nhau.

Tiền làm thêm giờ: đối với lao động tại xưởng sản xuất, công trường làm thêm 2 giờ trong ngày thông thường được trả thêm 33% lương mỗi giờ. Làm thêm các giờ Tiếp đó được trả thêm 66% lương mỗi giờ; Làm thêm ngày chủ Sing, ngày cuối tuần lễ, nghỉ phép được trả lương gấp 2 lần ngày thường. Lao động hỗ trợ công vụ gia đình và khán hộ công không áp dụng chế độ trên. Nếu làm thêm ngày CN được trả thêm theo thoả thuận ghi trong hợp đồng lao động thường xuyên ở mức 528 Sing tệ/ngày.

Chủ được trang bị lao Động Singapore được khấu trừ tiền lương của lao động đi làm tại công trường và nhà máy để mức phí tiền ăn và ở từ 0 đến 4000 Sing tệ, mức khấu trừ tuỳ đứng trong sự thoả thuận giữa chủ dùng và người làm việc. Lao Động đi làm trong lĩnh vực khán hộ công và giúp đỡ công vụ tổ ấm không phải sử dụng quy định khấu trừ này. Tiền ăn và ở do chủ chịu.